نتایج جستجو برای عبارت :

آهنك بابي لشلي

یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه همّی                    بابی انت و امّی
گوییا هیچ نه همّی به دلم بوده، نه غمّی                       بابی انت و امّی
تو که از مرگ و حیات، این همه فخری و مباهات               علی ای قبله حاجات
گویی آن شقی تیغ نیالوده به سمّی                  &
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها