نتایج جستجو برای عبارت :

به سامانی که داری من اسیرم

كلمه خزانه در لغت به معنای جایی است كه اموال و نقدینگی در آن نگهداري می شود. در حسابداري، خزانه به عنوان صندوق و هماهنگ كننده دخل و خرج تعریف می شود. خزانه داري، جایگاه ویژه ای در نظام بودجه و دارایی دارد كه در آن پول یا فات گرانبها نگه داري می شوند. مدیریت گردش وجوه نقد و نقدینگی سازمان از جمله مهمترین دغدغه های شركت ها و سازمان ها است كه خزانه داري به عنوان یكی از واحدهای مهم در دخل و خرج سازمان این دغدغه را برطرف می كند. همچنین خزانه داري،
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
شالرنگی / شیشه ها / پیلمیکر / سریالسو / پوتیتوز / جورابا / تومیتوز / لدرایران / اسیدخوراکی / آساابزار / قرقاولی / ارامویل / آیروفرشی / باتلپلاستیک / امارزیرانداز / چرمساران / قنادیو / دکمه ساز / دشتبهشت / ایبیچیکن / شلوار / آمورف / ترگال / دراورپلاستیک / داگی / Arad Branding