نتایج جستجو برای عبارت :

تستی قرآن نهم

معرفی طرح درس :
  طرح درس روزانه ملی قرآن هشتم درس وقف در آخر جمله
 
 نام کتاب درسی:  قرآن                 پایه :  هشتم              درس :وقف در آخر جمله
 اهداف :
انتظار میرود دانشآموز بتواند:
الف) حیطه شناختی
- آشنایی با معنای برخی کلمات پُر کاربرد قرآنکریم
- آشنایی با نمونههایی از: اعجاز قرآنکریم، پیامهای قرآنی، تأثیر قرآن بر زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان و سایر
معرفی طرح درس
 طرح درس سالانه کتاب قرآن پایه نهم
 
 
فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات :دو  صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :
 
برای اطمینان شما عزیزان:
  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قایل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دوهزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :
 
در ص
معرفی طرح درس
 طرح درس ملی روزانه قرآن هفتم درس سوره یوسف
اهداف کلی:
 
١.آیات سوره یوسف
٢. آموزش مفاهیم 
٣. دقت در تلفظ حرف «ح» 
۴.  دقت کردن در علامت جمع و به کار گیری آن 
۵. انس با قرآن در خانه 
الف) در حوزه شناخت: آشنایی بیشتر با داستان حضرت یوسف (ع) – آشنایی با برخی از کلمات تازه در این درس  
ب)  در حوزه باور و گرایش : تشویق بیشتر دانش آموزان به داستان های قرآنی و لذت بردن از آن ها  
ج) در حوزه عمل و رفت
معرفی طرح درس :
 طرح درس روزانه عربی نهم درس  جسرالصّداقه
 
 نام کتاب درسی: عربی  مقطع تحصیلی: نهم   موضوع درس:  جسرالصّداقه
 
 اهداف :
- تعیین اهداف و انتظارات یادگیری:
 معنای 23 کلمه جدید را از عربی به فارسی بیان کند.
 متن درس را درست بخواند، بفهمند و ترجمه کند.
 پیام متن (صلهرحم، احترام به همسایگان، تلاش برای از بین بردن دشمنی) را درک کند.
 به هنگام ضرورت به حکمتها استشهاد کند.
 فعل امر (مخاطب و مخاطبه) را بشنا
معرفی طرح درس
  طرح درس سالانه درس پیام های آسمان نهم
 
فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات : دو  صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :
 
برای اطمینان شما عزیزان:
  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قایل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دوهزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :
 
در
معرفی طرح درس
  طرح درس سالانه کتاب قرآن پایه هفتم
 
فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات : دو صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :
 
برای اطمینان شما عزیزان:
  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قایل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دوهزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :
 
در صورت ر
معرفی طرح درس
  طرح درس سالانه  قرآن هشتم
 
فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات : دو صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :
 
برای اطمینان شما عزیزان:
  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قایل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دوهزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :
 
در صورت رضایت فا
معرفی طرح درس :
 طرح درس روزانه عربی نهم درس تدریس جمع
 
 نام کتاب درسی: عربی  مقطع تحصیلی: هفتم  موضوع درس: تدریس جمع
 
 اهداف :
حیطه شناختی:آموختن ترجمه کلمات و جمع
حیطه عاطفی:   ایجاد علاقه در بین دانشآموزان
حیطه رفتاری:   انواع جمع را در جمله تشخیص دهند
اهداف شناختی:جملات کنز الکنوز را ترجمه نمایند
اهداف عاطفی:   آموختن 5 حکمت و به کار بردن در زندگی
اهداف توانشی:  فرق مثنی و مفرد و جمع را تشخیص دهند
- &
معرفی طرح درس :
 طرح درس روزانه عربی نهم درس تدریس مثنی
 
 نام کتاب درسی: عربی  مقطع تحصیلی: هفتم  موضوع درس: تدریس مثنی
 
 اهداف :
حیطه شناختی:آموختن ترجمه کلمات و مثنی
حیطه عاطفی:   ایجاد علاقه در بین دانشآموزان
حیطه رفتاری:   با توجه به مثنی کلمات اشاره به دور و نزدیک کنند
اهداف شناختی:جملات نورالکلام را ترجمه نمایند
اهداف عاطفی:   آموختن 5 حکمت و به کار بردن در زندگی
اهداف توانشی:  فرق مثنی و مفرد را تشخ
معرفی طرح درس :
 طرح درس روزانه عربی نهم درس اشاره به نزدیک و دور
 
 نام کتاب درسی: عربی  مقطع تحصیلی: هفتم  موضوع درس:  اشاره به نزدیک و دور
 
 اهداف :
حیطه شناختی:آموختن 23 کلمه
حیطه عاطفی:   ایجاد علاقه در بین دانشآموزان
حیطه رفتاری:   اشاره به دور و نزدیک کنند
اهداف شناختی:بتوانند جملات را ترجمه نمایند
اهداف عاطفی:   آموختن 5 حکمت از پیامبر اسلام
اهداف توانشی:  ضمایر دور و نزدیک را با مکالمه انجام دهند
  لیست طرح درس های پیام های آسمانی (دینی ) و عربی و قرآن متوسطه اول (هفتم و هشتم و نهم
در زیر لیست طرح درس های پیام های آسمانی (دینی ) و عربی و قرآن متوسطه اول (هفتم و هشتم و نهم ) را مشاهده می نمائید . همه این فایل ها ورد و قابل ویرایش هستند و شما قبل از خرید می توانید فایل پی دی اف و غیر قابل ویرایش آن را ببینید و در صورت رضایت فایل ورد و قابل ویرایش آن را با قیمت هزار تومان و دو هزار تومان خرید نمائید .
 
طرح درس های پیام  های آسمانی  و قرآ
معرفی طرح درس
  طرح درس  روزانه ملی پیام های آسمانی هفتم درس استعانت از خداوند
درس : پیام های آسمانی      پایه : هفتم           درس : استعانت از خداوند
اهداف کلی:
راهبرد موضوعی: (موضوع) استعانت از خدا
اهداف کلی: آشنایی با صفت استعانت خداوند و وظیفه ما در مقابل خالق و یاری او.
اهداف جزئی: 1- دانشآموزان معنی و مفهوم استعانت را بدانند. 2- دانشآموزان یاری خداوند را بشناسند. 3- دانشآموزان با آیات قرآن درباره اس
معرفی طرح درس
  طرح درس  روزانه ملی پیام های آسمانی هفتم درس پیامبر رحمت
درس : پیام های آسمانی      پایه : هفتم           درس :  پیامبر رحمت
اهداف کلی:
فرآیند تدریس اثربخش براساس برنامه درس ملی
1- تعیین اهداف و انتظارات یادگیری:
v   هدف کلی: آشنایی با ویژگی­های اخلاقی حضرت محمد صلی الله علیه و آله
v     آشنایی با بزرگواری و محبت پیامبر اکرم (ص)
v     آشنایی با عزّت نفس پیامبر ا
معرفی طرح درس
  طرح درس سالانه درس پیام های آسمان هفتم
 
فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات : سه صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :
 
برای اطمینان شما عزیزان:
  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قایل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دوهزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :
 
در صو
معرفی طرح درس
  طرح درس سالانه درس پیام های آسمان هشتم
 
فایل بصورت ورد و قابل ویرایش -  تعداد صفحات : سه صفحه - قیمت : فقط  دو هزار تومان  :
 
برای اطمینان شما عزیزان:
  فایل پی دی اف کامل این طرح درس فقط برای مشاهده در زیر آمده است . ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید و در صورت رضایت فایل ورد و قایل ویرایش و بدون آرم این طرح درس به قیمت  دوهزار تومان از لینک خرید دریافت نمائید .ابتدا فایل پی دی اف را مشاهده نمائید :
 
در صو
معرفی طرح درس :
طرح درس روزانه ملی عربی هشتم درس  تجربه جدید
 
 نام کتاب درسی: عربی  مقطع تحصیلی: هشتم   موضوع درس: تجربه جدید
 
 اهداف :
متن درس - 2- کلمات جدید 3- معادل عربی سوم شخص مفرد و اول شخص جمع 4- یادآوری معادل عربی فعل ماضی سوم شخص مفرد و اول شخص جمع 5- شناخت فعل مضارع 6- یادآوری کلمات عربی پایهی هفتم
1- آشنایی با 54 کلمه جدید و یادآوری کلمات دروس گذشته و سال قبل
2- آشنایی با معادل عربی فعل مضارع سوم شخص مفرد و اول شخص جمع
3-
معرفی طرح درس :
طرح درس روزانه ملی عربی هشتم درس  شغل در آینده
 
 نام کتاب درسی: عربی  مقطع تحصیلی: هشتم   موضوع درس:  شغل در آینده
 
 اهداف :
1- متن درس - 2- کلمات جدید 3- معادل عربی اول شخص مفرد و دوم شخص مفرد 4- یادآوری معادل مضارع عربی فعل ماضی اول شخص مفرد و دوم شخص مفرد 5- شناخت فعل مضارع 6- یادآوری کلمات عربی پایه¬ی هفتم - ساختار آینده¬ی فعل مضارع
1- آشنایی با 45 کلمه جدید و یادآوری کلمات دروس گذشته و سال قبل
2- آشنایی با م
پاورپوینت زبان انگلیسی نهم
 
 
لینک دانلود درس اول (Personality) :   https://b2n.ir/1386
 
لینک دانلود درس دوم (travel) :   https://b2n.ir/226151
 
لینک دانلود درس سوم (Festivals)  :   https://b2n.ir/360285
 
لینک دانلود درس چهارم (Services)  :   https://b2n.ir/610315
 
لینک دانلود درس پنجم (Media)  :   https://b2n.ir/149721
 
لینک دانلود درس ششم (Health)  :   https://b2n.ir/424274
 
 
 
 
 
پاورپوینت زبان انگلیسی نهم دوره اول متوسطه | lesson3 . - گاما
https://gama.ir › فایل آموزشی › دوره اول متوسطه › نهم › انگلیسی
۳ آذر ۱۳۹۶ - دانلود فایل
پاورپوینت زبان انگلیسی نهم
 
 
لینک دانلود درس اول (Personality) :   https://b2n.ir/1386
 
لینک دانلود درس دوم (travel) :   https://b2n.ir/226151
 
لینک دانلود درس سوم (Festivals)  :   https://b2n.ir/360285
 
لینک دانلود درس چهارم (Services)  :   https://b2n.ir/610315
 
لینک دانلود درس پنجم (Media)  :   https://b2n.ir/149721
 
لینک دانلود درس ششم (Health)  :   https://b2n.ir/424274
 
 
 
 
 
پاورپوینت زبان انگلیسی نهم دوره اول متوسطه | lesson3 . - گاما
https://gama.ir › فایل آموزشی › دوره اول متوسطه › نهم › انگلیسی
۳ آذر ۱۳۹۶ - دانلود فایل
شعر در مورد قرآن
شعر در مورد قرآن,شعر در مورد قرآن برای کودکان,شعر در مورد قرآن از حافظ,شعر
در مورد قرآن کودکانه,شعری در مورد قرآن,شعر زیبا در مورد قرآن,شعر کوتاه
در مورد قرآن,شعر در مورد جشن قرآن,شعر در مورد تلاوت قرآن,شعر در مورد
قرائت قرآن,شعر در مورد قران کودکانه,شعر درباره قرآن برای کودکان,شعری
کودکانه در مورد قرآن,شعر درمورد قران برای کودکان,شعر کودکانه در مورد
قرآن خواندن,شعر کودکان در مورد قران,شعر درباره قرآن کودکانه,شعر کودکانه
پاورپوینت زبان انگلیسی نهم
 
 
لینک دانلود درس اول (Personality) :   https://b2n.ir/1386
 
لینک دانلود درس دوم (travel) :   https://b2n.ir/226151
 
لینک دانلود درس سوم (Festivals)  :   https://b2n.ir/360285
 
لینک دانلود درس چهارم (Services)  :   https://b2n.ir/610315
 
لینک دانلود درس پنجم (Media)  :   https://b2n.ir/149721
 
لینک دانلود درس ششم (Health)  :   https://b2n.ir/424274
 
 
 
 
 
پاورپوینت زبان انگلیسی نهم دوره اول متوسطه | lesson3 . - گاما
https://gama.ir › فایل آموزشی › دوره اول متوسطه › نهم › انگلیسی
۳ آذر ۱۳۹۶ - دانلود فایل
پاورپوینت زبان انگلیسی نهم
 
 
لینک دانلود درس اول (Personality) :   https://b2n.ir/1386
 
لینک دانلود درس دوم (travel) :   https://b2n.ir/226151
 
لینک دانلود درس سوم (Festivals)  :   https://b2n.ir/360285
 
لینک دانلود درس چهارم (Services)  :   https://b2n.ir/610315
 
لینک دانلود درس پنجم (Media)  :   https://b2n.ir/149721
 
لینک دانلود درس ششم (Health)  :   https://b2n.ir/424274
 
 
 
 
 
پاورپوینت زبان انگلیسی نهم دوره اول متوسطه | lesson3 . - گاما
https://gama.ir › فایل آموزشی › دوره اول متوسطه › نهم › انگلیسی
۳ آذر ۱۳۹۶ - دانلود فایل
پاورپوینت زبان انگلیسی نهم
 
 
لینک دانلود درس اول (Personality) :   https://b2n.ir/1386
 
لینک دانلود درس دوم (travel) :   https://b2n.ir/226151
 
لینک دانلود درس سوم (Festivals)  :   https://b2n.ir/360285
 
لینک دانلود درس چهارم (Services)  :   https://b2n.ir/610315
 
لینک دانلود درس پنجم (Media)  :   https://b2n.ir/149721
 
لینک دانلود درس ششم (Health)  :   https://b2n.ir/424274
 
 
 
 
 
پاورپوینت زبان انگلیسی نهم دوره اول متوسطه | lesson3 . - گاما
https://gama.ir › فایل آموزشی › دوره اول متوسطه › نهم › انگلیسی
۳ آذر ۱۳۹۶ - دانلود فایل
پاورپوینت زبان انگلیسی نهم
 
 
لینک دانلود درس اول (Personality) :   https://b2n.ir/1386
 
لینک دانلود درس دوم (travel) :   https://b2n.ir/226151
 
لینک دانلود درس سوم (Festivals)  :   https://b2n.ir/360285
 
لینک دانلود درس چهارم (Services)  :   https://b2n.ir/610315
 
لینک دانلود درس پنجم (Media)  :   https://b2n.ir/149721
 
لینک دانلود درس ششم (Health)  :   https://b2n.ir/424274
 
 
 
 
 
پاورپوینت زبان انگلیسی نهم دوره اول متوسطه | lesson3 . - گاما
https://gama.ir › فایل آموزشی › دوره اول متوسطه › نهم › انگلیسی
۳ آذر ۱۳۹۶ - دانلود فایل
پاورپوینت زبان انگلیسی نهم
 
 
لینک دانلود درس اول (Personality) :   https://b2n.ir/1386
 
لینک دانلود درس دوم (travel) :   https://b2n.ir/226151
 
لینک دانلود درس سوم (Festivals)  :   https://b2n.ir/360285
 
لینک دانلود درس چهارم (Services)  :   https://b2n.ir/610315
 
لینک دانلود درس پنجم (Media)  :   https://b2n.ir/149721
 
لینک دانلود درس ششم (Health)  :   https://b2n.ir/424274
 
 
 
 
 
پاورپوینت زبان انگلیسی نهم دوره اول متوسطه | lesson3 . - گاما
https://gama.ir › فایل آموزشی › دوره اول متوسطه › نهم › انگلیسی
۳ آذر ۱۳۹۶ - دانلود فایل
معرفی کانال های قرآنی تلگرام,معرفی کانال قرآنی,,کانال غلوش,,کانال چشمه تلاوت,بهترین کانال تلگرام  لینک کانال قرآن کریملینک کانال تلگرام قرآنکانال تلگرام ترجمه قرآنکانال تلگرام عکس نوشته قرآن کانال تلگرام تفسیر قرانلینک گروه قرانی تلگرامکانال تلاوت روزانه قرانگروه حفظ قرآن در تلگرامل تلگرام قرآن کریمکانال تلگرام عبدالباسطکانال تلاوت مجلسی تلگرامصدای قران تلگرامکانال تلگرام تلاوت قرآنکانال ت
پاورپوینت ریاضی پایه نهم
 
 
لینک دانلود پاورپوینت ریاضی پایه نهم فصل اول :     https://b2n.ir/226870
 
لینک دانلود پاورپوینت ریاضی پایه نهم فصل دوم :     https://b2n.ir/5471
 
لینک دانلود پاورپوینت ریاضی پایه نهم فصل سوم :     https://b2n.ir/835855
 
لینک دانلود پاورپوینت ریاضی پایه نهم فصل چهارم :     https://b2n.ir/787052
 
لینک دانلود پاورپوینت ریاضی پایه نهم فصل پنجم :     https://b2n.ir/685914
 
لینک دانلود پاورپوینت ریاضی پایه نهم فصل ششم :     https://b2n.ir/685914
 
لینک دانلود پاورپوینت
پاورپوینت زبان انگلیسی نهم
 
 
لینک دانلود درس اول (Personality) :   https://b2n.ir/1386
 
لینک دانلود درس دوم (travel) :   https://b2n.ir/226151
 
لینک دانلود درس سوم (Festivals)  :   https://b2n.ir/360285
 
لینک دانلود درس چهارم (Services)  :   https://b2n.ir/610315
 
لینک دانلود درس پنجم (Media)  :   https://b2n.ir/149721
 
لینک دانلود درس ششم (Health)  :   https://b2n.ir/424274
 
 
 
 
 
پاورپوینت زبان انگلیسی نهم دوره اول متوسطه | lesson3 . - گاما
https://gama.ir › فایل آموزشی › دوره اول متوسطه › نهم › انگلیسی
۳ آذر ۱۳۹۶ - دانلود فایل
لنک دانلود
http://bit.ly/2ZsMVWN
http://bit.ly/2ZsMVWN
برای ملاحظه تمامی سولات بر روی لینکهای بالا کلیک کنید
آزمون شرایط عمومی پیمان - - آزمون-شرایط-عمومی-پیمان۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ - امروز آزمون میان ترم "شرایط عمومی پیمان" مربوط به درس روش های اجرایی برگزار شد و متن آن و جواب های صحیح در ادامه مطلب آمده است. خوشحال می شوم نظرات .دانلود نمونه سوالات شرایط عمومی پیمان : - دانلود_نمونه_سوالات_شرایط_عمومی_پیمان.۲۷ بهمن ۱۳۹۷ - سوالات تشریحی شرایط عمومی پیمان میهن ویدیون
لنک دانلود
http://bit.ly/2ZsMVWN
http://bit.ly/2ZsMVWN
برای ملاحظه تمامی سولات بر روی لینکهای بالا کلیک کنید
آزمون شرایط عمومی پیمان - - آزمون-شرایط-عمومی-پیمان۳ اردیبهشت ۱۳۹۱ - امروز آزمون میان ترم "شرایط عمومی پیمان" مربوط به درس روش های اجرایی برگزار شد و متن آن و جواب های صحیح در ادامه مطلب آمده است. خوشحال می شوم نظرات .دانلود نمونه سوالات شرایط عمومی پیمان : - دانلود_نمونه_سوالات_شرایط_عمومی_پیمان.۲۷ بهمن ۱۳۹۷ - سوالات تشریحی شرایط عمومی پیمان میهن ویدیون
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها