نتایج جستجو برای عبارت :

دانلوداهنگ صوتی افتاده اتش بردل بریز بریز ای ساقی

1. نمونه اي از کاربردهاي فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی را نام ببرید؟
1- ارتباط سریع با دیگران از طریق تلفن همراه
2- مکاتبه از طریق پست الکترونیک (ايمیل)
3- فعالیت هاي علمی از طریق اينترنت
4- خرید و فروش از طریق اينترنت- بهره گیری از خدمات
5- دولت الکترونیک
6- آموزش از طریق ویدئو کنفرانس
7- امنیت و نظارت با استفاده از تلویزیون هاي مدار بسته، تلفن همراه، و اينترنت
8- عملیات بانکی از طریق تلفن،دستگاه خودپرداز و اينترنت.

2. با پست الکترونیک چه کاری م
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها