نتایج جستجو برای عبارت :

دانلوداهنگ عرق توی چهار لیتری

أصداء مدینة بیروت فی الشعر الفلسطینیّ المقاوم، سمیح القاسم نموذجاً
کبری روشنفکر1،
حامد پورحشمتی2
1.   
أستاذ مشارک،
قسم اللغة العربیّة وآدابها بجامعة تربیت مدرس، طهران، إیران
kroshanfekr@gmail.com
2.طالب دکتوراه، فرع اللغة
العربیة وآدابها بجامعة رازی، کرمانشاه، إیران. (الکاتب المسؤول)
poorheshmati@gmail.com
الملخّص:
 لقد استعارت المدینة فی الشعر الفلسطینیّ المقاوم العدید
من علاماتٍ ودلالاتٍ معرفیّةٍ تسلّلت ملامحها إلی المیادین المختلفة کشعر الص
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
شالرنگی / شیشه ها / پیلمیکر / سریالسو / پوتیتوز / جورابا / تومیتوز / لدرایران / اسیدخوراکی / آساابزار / قرقاولی / ارامویل / آیروفرشی / باتلپلاستیک / امارزیرانداز / چرمساران / قنادیو / دکمه ساز / دشتبهشت / ایبیچیکن / شلوار / آمورف / ترگال / دراورپلاستیک / داگی / Arad Branding