نتایج جستجو برای عبارت :

دینامیک کنترل فرایند

شبیه سازی ديناميک واحد ها ابزاری برای مطالعه و پیش بینی اثر تغییر پارامترهای فرايندی در زمانهای مختلف و بررسی عملکرد سیستم کنترل در کاهش نوسانات فرايند می باشد. جهت ارتقا سطح آگاهی کارکنان از مباحث مربوط به شبیه سازی ديناميک و کنترل فرايندها با استفاده از قابلیت های نرم افزار HYSYS ، این راهنمای آموزشی تدوین و منتشر گردیده است.
 
مطالب ارایه شده در این مجموعه چند رسانه ای:
کلیات
آشنایی با ابزار ها در شبیه سازی ديناميک (integrator, strip chart)
شبیه سازی
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها