نتایج جستجو برای عبارت :

سوپرایرانی جدیدآموزشی میخواستم

می‌خواستم بهت بگمميخواستم تو کافه بشینم روبروت و بهت بگم از همه ی این روزها و شب های لعنتی. ميخواستم بهت بگم ما دوتایی کنار هم افسردگی‌ های زیادی پشت سر گذاشتیمولی هیچکدوم مثل اینبار عمیق نبودهیچوقت مثل اینبار به پوچی نرسیده بودم. ميخواستم بهت بگم که نبودیهمونطور که خودت همیشه ازم میخوای ميخواستم بهت بگم که ازت ناراحتمميخواستم بهت بگم که همه ی روزهای سخت و تنهاییم پیشم نبودیميخواستم بهت بگم که نبودنت بیشتر زمینم زدميخواستم بهت بگم که ج
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها