نتایج جستجو برای عبارت :

فراموشی گناهان

دو چیز است که سبب ریزش گناهان می شود: یکی بیماری، دوم سجده. در روایت آمده است که اگر کسی مدتی به سجده برود و شکراً لله بگوید، مخصوصاً بعد از خواندن نماز شب، اگر ده یا پانزده دقیقه در حال سجده بماند، این کار او سبب ریزش گناهان می گردد، پس همانطور که باد پاییزی سبب ریزش برگ ها می شود، سجده هم گناهان انسان را می ریزاند. انسان وقتی به سجده می رود، احساس سبکی می کند.
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها