نتایج جستجو برای عبارت :

فیلم زن جاافتاده

خبرگزاری آریا – تابلویک درختیک آبگیر (برکه)آدم هایک تکه ابریک ماشیندرخت:در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید …رشد معنوی خودتان است.پیامی که در پشت این سوال قرار داردچیزی که انتخاب می‌کنید تا به صحنه اضافه شود نشانگر چیزی است که در زندگی شخصی برایتان اهمیت دارد. با تغییر اولویت های زندگیتان، انتخاب شی‌ء جاافتاده در این صحنه نیز تغییر خواهد کرد. این سوال را چند سال دیگر نیز از خود بپرسید تا دریابید که دیدگاه تان نسبت به چیزها تغ
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها