نتایج جستجو برای عبارت :

قسمت ۱۱عشق نمایشی

اتاق فكر دفترهنرهای نمايشي شوش فعال می شود
نشست آخر سال دفتر هنرهای نمايشي با حضور شریف رئیس اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ رضا طاهری رئیس دفتر هنرهای نمايشي و سرپرست گروه های تئاترشهرستان در دفتر هنرهای نمايشي برگزار شد .اتاق فكر دفترهنرهای نمايشي شوش فعال می شود
نشست آخر سال دفتر هنرهای نمايشي با حضور شریف رئیس اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ رضا طاهری رئیس دفتر هنرهای نمايشي و سرپرست گروه های تئاترشهرستان در دفتر هنرهای نما
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها