نتایج جستجو برای عبارت :

ناصر مردایان

باید دقایقی هر چند کوتاه، با ناصر ملک مطیعی
به سر شود تا بفهمی دوست داشتن اش تابع هیچ حکم نوشته و نانوشته ممنوعیتی
نمی شود. گپ و گفت کوتاهی رد و بدل شود تا بفهمی اصلاً محبوبیت اش بین
مردم بده بستانی بوده است که حالا تمام سرمایه این پیشکسوت بازیگری شده
است.
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها