نتایج جستجو برای عبارت :

کداهنگ پیشواز‌همراه اول حسین عامری ننه مسافرم

شرکت مسئولیت محدود-شرکت مسئولیت محدود در مواد 14الی 114 قانون تجارت پیش بینی شده است .-در ماده 94 قانون تجارت(مبحث دوم) شرکت مسئولیت محدود معرفی شده است.شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دویا چند نفربرای امورتجارتی تشکیل شده وهریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود درشرکت مسئول قروض وتعهدات شرکت است.یعنی تفاوت آ ن با شرکت سهامی اینست که سرمایه درآن به سهام تقسیم نشده که صاحب سهمی وجود
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
شالرنگی / شیشه ها / پیلمیکر / سریالسو / پوتیتوز / جورابا / تومیتوز / لدرایران / اسیدخوراکی / آساابزار / قرقاولی / ارامویل / آیروفرشی / باتلپلاستیک / امارزیرانداز / چرمساران / قنادیو / دکمه ساز / دشتبهشت / ایبیچیکن / شلوار / آمورف / ترگال / دراورپلاستیک / داگی / Arad Branding